Σειρά Βιβλίων
Καθολικής Θεολογίας

[ Ποιοι είμαστε ]
 

ANALECTA THEOLOGICA
Περιοδικη Εκδοση Καθολικής Θεολογίας

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
VICARIATUS APOSTOLICUS THESSALONICENSIS
Τηλ.-Fax (2310) 835780 e-mail: ioas17@otenet.gr

 

Η περιοδική έκδοση Καθολικής Θεολογίας Analecta Theologica εκδίδεται από το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η δυνατότητα προβολής της καθολικής θεολογίας στην ελληνική γλώσσα. Φιλοδοξεί να έχει ως αποδέκτες εκείνους που επιζητούν την θεολογική τους επιμόρφωση μέσα στην καθολική Εκκλησία της χώρας μας και το ορθόδοξο θεολογικό περιβάλλον.

Τα Analecta Theologica είναι μονογραφικού χαρακτήρα. Η θεματολογία τους καλύπτει πρώτιστα τους κλάδους της συστηματικής θεολογίας.

 
©2007 Catholic Church in Greece