Σειρά Βιβλίων
Καθολικής Θεολογίας

[Διάταγμα Ίδρυσης]
 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Μία πτυχή του θεολογικού οικουμενισμού, ο οποίος υστερεί στη χώρα μας από καθολικής πλευράς, είναι και η συμβολή στη θεολογική γνώση της δυτικής θεολογικής παράδοσης στα ελληνικά.

Στην ελληνική θεολογική βιβλιογραφία υπάρχουν σποραδικά καθολικά θεολογικά βιβλία τα οποία προέρχονται κυρίως από μεταφράσεις ξένων καθολικών θεολόγων ή από έλληνες ορθόδοξους θεολόγους. Στη μεν πρώτη περίπτωση η απόδοση στα ελληνικά των ιδιαίτερων τεχνικών θεολογικών όρων και των συναφών εννοιών είναι πλημμελής και εκ των πραγμάτων πρόκειται για μελέτες που γράφτηκαν για ένα πολιτιστικό-θεολογικό περιβάλλον που διαφέρει πολύ από αυτό της Ελλάδας (όπως για παράδειγμα Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία). Στη δε δεύτερη περίπτωση οι έλληνες ορθόδοξοι θεολόγοι, γράφοντας για την καθολική θεολογία, όχι σπάνια, κατανοούν τους όρους και την παράδοση μας μέσα από το νόημα που τους δίδουν οι παραπλήσιες ορθόδοξες έννοιες. Η δυσκολία δεν είναι η πρόσβαση στη καθολική θεολογική παραγωγή αλλά στην ελληνική της πρόσληψη.

Στην Καθολική Εκκλησία της χώρας μας έχει σχηματιστεί ένας μικρός αριθμός ελλήνων νέων που έχουν σπουδάσει Θεολογία. Παράλληλα έχει αυξηθεί ο αριθμός των καθολικών νέων επιστημόνων οι οποίοι δεν έχουν στα ελληνικά κάποιο σημείο αναφοράς σύγχρονης θεολογικής παιδείας.

Ο ίδιος ο καθολικός κλήρος και οι ιεροδιδάσκαλοι που διδάσκει θρησκευτικά στα καθολικά παιδιά της Σύρου και της Τήνου δεν έχουν πολλές φορές ελληνικές εκδόσεις καθολικής Θεολογίας για την προσωπική τους επιμόρφωση ή για να προτείνουν σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς που το ζητούν.

Από την άλλη, στους νέους καθηγητές Θεολογίας των δύο Θεολογικών Σχολών και σε οργανωμένες προσπάθειες θεολογικής επιμόρφωσης (π.χ. η Θεολογική Ακαδημία του Βόλου) υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για την Καθολική Θεολογία.

Γι’ αυτό είναι ωφέλιμο να γίνει γνωστή και να εξηγηθεί η καθολική θεολογική παράδοση στην ελληνική γλώσσα.

Με το παρόν Διάταγμα

ιδρύω την περιοδική έκδοση Καθολικής Θεολογίας Analecta Theologica

η οποία θα εκδίδεται από το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης. Η έκδοση θα γίνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με ISBN και δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η δυνατότητα προβολής της καθολικής θεολογίας στην ελληνική γλώσσα με αποδέκτες εκείνους που επιζητούν τη θεολογική τους επιμόρφωση. Γι’ αυτό είναι ευπρόσδεκτες επιστημονικές εργασίες που έχουν ως θέμα τους την καθολική θεολογική παράδοση και αφορούν τη δογματική, τη λειτουργική, τον οικουμενισμό, το κανονικό δίκαιο, την πνευματικότητα.

Τα Analecta Theologica θα είναι μονογραφικού χαρακτήρα με κείμενα εύληπτα που δε θα υπερβαίνουν τις 150-180 σελίδες. Η θεματολογία τους θα καλύπτει πρώτιστα τους κλάδους της συστηματικής θεολογίας. Η επιλογή και η επιμέλεια των μελετών θα γίνεται από τη Γραμματεία του Βικαριάτου. Υπεύθυνος των εκδόσεων ορίζεται ο ιερέας μας π. Ιωάννης Ασημάκης, Δρ. Θεολογίας.

Τα υπό έκδοση βιβλία θα πρέπει να έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το Κανονικό Δίκαιο εκκλησιαστική έγκριση είτε από τον οικείο Ιεράρχης του συγγραφέα είτε από τον Ιεράρχη του Αποστολικού Βικαριάτου.

Η διευθέτηση της συνεργασίας με τους συγγραφείς ή τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 για τις συμβάσεις έντυπης έκδοσης.

Δόθηκε στην έδρα μας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης στις 2 Οκτωβρίου 2006, Μνήμη των Αγγέλων Φυλάκων.

 

+ Ιωάννης Σπιτέρης

Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας
Τοποτηρητής Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης
©2007 Catholic Church in Greece