Πηγές & Μελέτες
Καθολικής Ιστορίας

[ Ποιοί είμαστε ]
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

VICARIATUS APOSTOLICUS THESSALONICENSIS

Τηλ/Fax 2310-835780 E-mail: ioas17@otenet.gr


Η σειρά με πηγές και μελέτες για την ιστορική παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα εκδίδεται από το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης

Σκοπός της σειράς είναι η δυνατότητα ανάδειξης πηγών πρωτογενούς υλικού και η προβολή μελετημάτων για την Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα με αποδέκτες εκείνους που επιζητούν ερευνητικά εργαλεία για τεκμηρίωση και μελέτη. Είναι ευπρόσδεκτες επιστημονικές εργασίες που έχουν ως θέμα τους την Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και αφορούν τη δημοσίευση αρχειακών πηγών, τη μελέτη πτυχών της παρουσίας της Καθολικής Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, τη βιογραφία καθολικών προσωπικοτήτων της χώρας.

Τα Analecta Historica είναι μονογραφικού χαρακτήρα. Η θεματολογία τους καλύπτει πρώτιστα τη δημοσίευση αρχειακών πηγών και ερευνητικών εργασιών.

©2007 Catholic Church in Greece