Πηγές & Μελέτες
Καθολικής Ιστορίας

[Διάταγμα Ίδρυσης]
 

H επιστημονική έρευνα για την ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο έχει δώσει στην ελληνική βιβλιογραφία αναρίθμητες δημοσιεύσεις.

Για όσους εντρυφούν σ’ αυτές τις μελέτες, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο αναζήτησης και αξιοποίησης των πηγών ώστε να τεκμαίρεται με επστημονική επάρκεια η επιχειρηματολογία και τα συμπεράσματα του γράφοντα. Δεν είναι ωστόσο σπάνιες οι φορές όπου η στρεβλή ή κατευθυνόμενη χρήση επιλεκτικών πηγών να διαμορφώνει μια συγκεκριμένης ιδεολογικής ταυτότητας ιστοριογραφία για την Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα.

Από το πλούσιο αρχειακό υλικό της Καθολικής Εκκλησίας της χώρας μας έχουν δει το φως πολλές μελέτες αλλά λίγες δημοσιεύσεις πηγών ώστε να υπάρχουν τα ερευνητικά εργαλεία για πολυδιάστατες ιστορικές προσεγγίσεις γεγονότων, ιστορικών περιόδων και προσώπων. Παράλληλα εκπονούνται σημαντικές μελέτες οι οποίες στερούμενες δυνατοτήτων παραμένουν αδημοσίευτες ή αποσπασματικά γνωστές στην ερευνητική κοινότητα.

Θέλοντας λοιπόν να αξιοποιηθούν χρήσιμες αρχειακές πηγές πρωτογενούς υλικού και πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες για την ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

Με το παρόν Διάταγμα

ιδρύω τη σειρά

Analecta Historica

Πηγές και μελέτες καθολικής ιστορίας


η οποία θα εκδίδεται από το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης. Η έκδοση θα γίνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με ISBN και δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η δυνατότητα ανάδειξης πηγών πρωτογενούς υλικού και η προβολή μελετημάτων για την Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα με αποδέκτες εκείνους που επιζητούν ερευνητικά εργαλεία για τεκμηρίωση και μελέτη. Είναι ευπρόσδεκτες επιστημονικές εργασίες που έχουν ως θέμα τους την Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και αφορούν τη δημοσίευση αρχειακών πηγών, τη μελέτη πτυχών της παρουσίας της Καθολικής Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, τη βιογραφία καθολικών προσωπικοτήτων της χώρας.

Τα Analecta Historica θα είναι μονογραφικού χαρακτήρα με κείμενα εύληπτα που δε θα υπερβαίνουν τις 250 περίπου σελίδες. Η θεματολογία τους θα καλύπτει πρώτιστα τη δημοσίευση πηγών και πανεπιστημιακών εργασιών. Η επιλογή και η επιμέλεια των εκδόσεων θα γίνεται από τη Γραμματεία του Βικαριάτου από τον Υπεύθυνος των εκδόσεων Αιδ.το π. Ιωάννης Ασημάκης, Δρ. Θεολογίας, σε συνεργασία με ιστορικούς.

            Τα υπό έκδοση βιβλία, εφόσον πρόκειται για δημοσίευση αρχειακών πηγών, θα πρέπει να έχουν τη γραπτή έγκριση της Αρχής στην οποία φυλλάσσονται. Αντίτυπο κάθε βιβλίου της σειράς θα αποστέλλεται στα αρχεία των Εκκλ. Επαρχιών της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Δόθηκε στην έδρα μας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης στις 15 Ιουνίου 2008, Πανήγυρη της Πεντηκοστής.


+ Ιωάννης Σπιτέρης
Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας
Τοποτηρητής Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης
©2007 Catholic Church in Greece