Εκδοσεις Αποστολικου Βικαριατου Θεσσαλονικης

Σειρά Analecta Theologica - 10


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Επίμονα υπομονετικοί.

Κείμενα θεολογίας.
 
ΔΙΑΘΕΣΗ:

Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης 

Τηλ. 2310-835780 

E-mail: ioas17@otenet.gr

-------

Βιβλιοπωλείο Καλού Τύπου 

Σίνα 2 106 72 Αθήνα 

Τηλ. 210-3626091

E-mail: Kalostypos1932@gmail.com


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 

Στην πρώτη εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκου Α΄, Lumen fidei, το 2013, εγκύκλιος η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν ετοιμασμένη από τον προκάτοχό του Βενέδικτο ΙΣτ΄, διαβάζουμε ότι «η χριστιανική θεολογία γεννιέται από την επιθυμία να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό που αγαπάμε» (αρ. 36).

Η χριστιανική θεολογία είναι αδύνατη χωρίς την πίστη στο Χριστό, την θέληση βαθύτερης κατανόησης του μυστηρίου του Θεού που ως πρόσωπο μας αποκαλύπτεται και μας μιλά.

Αυτή η πεποίθηση είναι ευεργετικά παρήγορη, ιδιαίτερα όταν η θεολογική ενασχόληση από έναν Έλληνα καθολικό κληρικό, με δεδομένη τη συρρίκνωση του αριθμού των συναδέλφων και την πιεστικά αυξητική απαίτηση για αποκλειστική ποιμαντική ενασχό­ληση, φαντάζει στα μάτια των πολλών ως μάταιη και περιττή.    

Η συστηματική και μεθοδική νόηση της πίστης, ως διακονία θεολογική, συνέχει το τόλμημα των μελετών που συνθέτουν αυτό το βιβλίο. Η ιεροσύνη του γράφοντα θέλει να πιστεύει ότι υπη­ρε­τείται με την ιδιότυπη αυτή ενασχόληση προς όφελος της Εκ­κλη­σίας.

Ο κύριος λόγος του εγχειρήματος είναι διότι στο σύνολό τους πρόκειται για δημοσιεύματα σε ειδικευμένα περιοδικά που έχουν αναστείλει την κυκλοφορία τους και ήδη ήταν δύσκολα προσβά­σι­μα αλλά και για τον θεολογικό πυρήνα αυτοτελών ολιγοσέλιδων τευχιδιών που και αυτά έχουν εξαντληθεί.

Στα 22 κείμενα που ακολουθούν, υπάρχουν αναπόφευκτα κάποιες επαναλήψεις σκέψεων στη διαφορετική όμως συνάφεια του θέματος αναφοράς του άρθρου προέλευσης.

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη (2003)………………………………….……… 5

2. Τα έσχατα ωε αφετηρία της εκκλησιολογίας (2003) ………….…………… 17

3. Η ενότητα πίστης στην Παλαιά Διαθήκη (2005) ……………………….…… 33

4. Εκκλησία και ενότητα (2006) ………………………………………………………... 45

5. Απόδοση τιμής στα ιερά λείψανα (2006) ……………………………………….. 47

6. Το θεολογικό νόημα των προλεγόμενων (2007) …………………………….. 51

7. Η καθολική Εκκλησία και θεολογία (2007) …………………………………… 55

8. Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ιησούς της Ναζαρέτ» (2007) …………………. 69

9. Η θεολογία ως πίστη σκεπτόμενη στην καθολική 
παράδοση (2010) ……………………………………………………………………………….. 85

10. Επιστημολογία της παράδοσης (2012)……………………………………… 107

11. Η πρόσληψη ως διαδικασία συναντίληψης (2014)……………………. 119

12. Η θεία ανάγνωση (2014) ………………………………………………………………. 141

13. Για τη Β΄ Βατικανή Σύνοδο (2015) ………………………………………………. 159 

14. Τα μαριολογία δόγματα (2017) ……………………………………………………. 171

15. Τα έργα ευσπλαχνίας (2016) ……………………………………………………. 189

16. Το λειτούργημα του Αναγνώστη (2017)……………………………………. 195

17. Η διάκριση (2017) …………………………………………………………………….. 211

18. Η σιωπή (2017) ………………………………………………………………………… 239

19. Το ξύλο της ταπεινότητας του Χριστού (2017) ……………………….. 253

20. Το ευχέλαιο (2017) ……………………………………………………………………… 277

21. Μη δίνεις ανάπαυση στο Θεό (2017) …………………………………………… 291

22. Πτυχές της καθολικής εκκλησιολογίας στο

 διαχριστιανικό διάλογο  (2019) ………………………………………………………. 303
©2007 Catholic Church in Greece