ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ


Γεγονότων επίσκεψη.
Μελετήματα ιστορίας

 

  


Εκδόσεις Αποστολικού Βικαριάτου
Θεσσαλονικης 

Σειρά Analecta Historica - 13


Ιωαννησ Ασημακησ,


Γεγονότων επίσκεψη.
Μελετήματα ιστορίας

Θεσσαλονίκη 2020. 

284 σελ.

ISBN 978-618-84248-6-9   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αποστολικό  Βικαριάτο Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310-835780 

E-mail: ioas17@otenet.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ενώ η βιβλιογραφία, τόσο ελληνική όσο και ξενόγλωσση, για πτυχές της ιστορικής παρουσίας της Καθολικής Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο έως τον 19ο αι. είναι πλουσιότατη, δεν συμβαίνει το ίδιο για τον 20ο αι.. Για τη σύγχρονη αυτή περίοδο είναι σαφώς περισσότερα τα ξενόγλωσσα δημοσιεύματα και μάλιστα από αρχειακές πηγές που δεν έχουν ερευνηθεί από Έλληνες μελετητές.

Η συλλογή των μελετημάτων που συγκεντρώθηκαν εδώ είναι κατά βάση σχετικά με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για μια επίσκεψη, με την ασφάλεια της χρονικής απόστασης, γεγονότων πολύπτυχων: εκκλησιαστικής, διπλωματικής, πολιτικής εμβέλειας.

Τα δυο περιοδικά που δημοσιεύθηκαν έχουν αναστείλει την κυκλοφορία τους και ως εξειδικευμένα είχαν περιορισμένη αναγνωσιμότητα. Αλλά και οι πηγές άντλησης στοιχείων σ’ αυτά τα μελετήματα, κατά βάση καθολικές, είτε είναι λιγότερο γνωστές και αναξιοποίητες από τους ερευνητές είτε δύσκολα προσβάσιμες λόγω σπάνιας διαφύλαξής τους.

Για τη διευκόλυνση λοιπόν των ενδιαφερομένων συμπεριλήφθηκαν σε ξεχωριστό τόμο της σειράς analecta historica. Πρόκειται για 9 δημοσιεύματα της περιόδου 2000-2017.

Εξάλλου, τα περισσότερα βιβλία της σειράς αυτής αφορούν τα νεότερα χρόνια, τα οποία ήταν, τόσο ως θέμα όσο και ως ιστορική περίοδο, χωρίς σοβαρή και συστηματικό ελληνικό βιβλιογραφικό αποτύπωμα.

Οι μελέτες για τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Αγίας Έδρας, με κοινό πυρήνα ανάπτυξης του θέματος που επαναλαμβάνεται, προηγήθηκαν του βιβλίου του 2006, στο τελευταίο μέρος του οποίου ενσωματώθηκαν.   

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
 

1. Το ματαιωθέν ταξίδι του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β΄ στην Αθήνα  … 7

2. Η Ελληνική παρουσία στην Πάδοβα (15ο-19ο αι.) ………………………… 31

3. 25 χρόνια διπλωμαικές σχέσεις Ελλάδος-Αγίας Έδρας …………………… 53

4. Διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Αγίας Έδρας ……………………………….. 83

5. Οι καθολικοί των Κυκλάδων την πενταετία 1821-1826 ……………… 149

6. Οι χώροι λατρείας της Ενορίας Αγ. Σεβαστιανού στη Σύρο …… 205
7.
Καθολικοί στρατιωτικοί ιερείς στην Ελλάδα …………………………. 237
8. Καθολικοί στη Λαμία στις αρχές του 20ου αι. ……………………………. 255
9. Η συνύπαρξη δυο σωματείων Ελλήνων Καθο­λι­κών στην Κέρκυρα
τη δεκαετία του 1930 ……………………………………………………………………. 271©2007 Catholic Church in Greece