Μελετήματα
Καθολικής Θεολογίας & Ιστορίας
της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

[Διάταγμα Ίδρυσης]
 

   Μια καινούργια πρωτοβουλία των δραστηριοτήτων του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης ξεκινά. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην διπλή διαπίστωση ότι μετά την αναστολή κυκλοφορίας του περιοδικού Σύγχρονα Βήματα των ππ. Ιησουιτών, το 2008, δεν υπάρχει κανένα έντυπο καθολικής θεολογίας στην Ελλάδα. Από την άλλη, η προαγωγή μελετών ιστορίας καλύπτεται εν μέρει από την περιοδική έκδοση Anno Domini του Αποστολικού Κέντρου Πίστη και Πολιτισμός της Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου. Ωστόσο η περιοδικότητα είναι ασταθής (εκδόθηκαν δυο τεύχη, ένα το 2001 και ένα το 2005) αν και έτσι διατηρείται ζωηρή η προσδοκία να υπάρξει σύντομα η συνέχισή της.   

Τόσο μέσα στην τοπική Καθολική Εκκλησία όσο και στις πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας αλλά και του εξωτερικού, συνεχίζουν να εμφανίζονται μελέτες, εργασίες και διατριβές οι οποίες παραμένουν είτε αδημοσίευτες, είτε διάσπαρτες σε ευκαιριακές εκδόσεις και σπανιότερα σε εξειδικευμένα περιοδικά. 

Πρόκειται συχνά για τον καρπό υπεύθυνης και σοβαρής έρευνας, επιμελούς τεκμηρίωσης και μιας νέας προσέγγισης σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά θέματα θεολογίας ή ιστορίας. Δεν είναι σπάνιο, αυτές οι μελέτες να κρύβουν την ανάπτυξη ιδεών και την ανάδειξη πηγών, οι οποίες έγιναν στα πιο δημιουργικά χρόνια νέων επιστημόνων. Δυστυχώς, λόγω της εξειδίκευσης των θεμάτων που πραγματεύονται, παραμένουν στη σιωπή και στη σκόνη πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ή και στη λήθη ηλεκτρονικών αρχείων. Έτσι, ο καρπός του μόχθου αλλά και του ενθουσιασμού της ερευνητικής διαδικασίας, παραμένει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, περιορισμένος σε ένα μικρό κύκλο ενδιαφερομένων.   

 Προκειμένου να συνεχίσουμε ως Καθολική Εκκλησία να έχουμε μια επιστημονική περιοδική έκδοση μελετημάτων καθολικής θεολογίας και ιστορίας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και προκειμένου να βρουν στέγη και να συγκεντρωθούν αυτά τα σχεδόν άγνωστα στους πολλούς μελετήματα, το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, δηλ. την επιμέλεια μιας εξαμηνιαίας έκδοσης.  

Θεωρούμε αυτό το περιοδικό ως συνέχεια και ως συμπλήρωμα των δυο σειρών βιβλίων που έχουμε αναπτύξει από το 2006. Αυτό το δεσμό εκφράζει η επωνυμία Analecta Catholica. Ταυτόχρονα, δηλώνει και την ταυτότητα της προσπάθειας, η οποία εδράζεται στην καθολική θεολογική παράδοση και στην ιστορική μελέτη πτυχών της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα μελετήματα του νέου αυτού εντύπου να συμβάλλουν στη γνώση, να προάγουν την περαιτέρω έρευνα, να ωφελήσουν τη γνωριμία με τον άλλο, τον δυτικό πνεύμονα της κοινής χριστιανικής μας παρακαταθήκης.   

 

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 23 Οκτωβρίου 2011

 

+ Ιωάννης Σπιτέρης
Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας
Τοποτηρητής Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης
2007 Catholic Church in Greece